Ga direct naar de inhoud.

Volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers

De uitvoeringsregeling volledige schadevergoeding voor oorlogs- en dienstslachtoffers (UVS of RVS genoemd) is bedoeld voor hen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt en daar nog dagelijks de gevolgen van ervaren. Deze regeling is in november 2014 ingesteld na overleg tussen het Ministerie van Defensie en de vakbonden. Het is de bedoeling om zonder een rechtszaak, op een snelle en soepele manier, volledige vergoeding van uw schade te krijgen. Als u er in de onderhandeling met de Sectie Claims niet uitkomt, dan kan de zaak worden beoordeeld door een Commissie. In deze Commissie zit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de vakbonden en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie.

U komt hiervoor in aanmerking in de volgende gevallen:

  • U bent op of na 1 juli 2007 ontslagen, er is sprake van een invaliditeit met dienstverband (percentage hoeft geen 10% te zijn) en een medische eindtoestand is vastgesteld;

  • U bent vóór 1 juli 2007 ontslagen, er is sprake van een invaliditeit met dienstverband (percentage hoeft geen 10% te zijn) en de aanvraag voor toekenning van een invaliditeitspensioen is ingediend op of na 1 juni 2012;

  • U bent nabestaande van een militair die op of na 1 juli 2007 is overleden en u hebt als gevolg van dat overlijden aanspraak op partner- of wezenpensioen als bedoeld in het Besluit bijzondere militaire pensioenen. Ook moet er een verband bestaan tussen het overlijden van de militair en de verwonding, ziekten of gebreken die tot het recht op invaliditeitspensioen zouden hebben geleid. Voormeer informatie download pdf

Daarnaast hebben ook Joegoslavië-veteranen en Libanon-veteranen op grond van rechtspraak van de hoogste ambtenarenrechter, de Centrale Raad van Beroep uit 2013 en 2015, recht op vergoeding van hun restschade. Die wordt op een vergelijkbare wijze als onder de UVS-regeling afgewikkeld.

Onder de regeling bestaat er recht op vergoeding van uw advocaatkosten. Ook de kosten voor het inschakelen van (een) deskundige(n) worden vergoed (tot een maximumbedrag).


Lees ook