Ga direct naar de inhoud.

Het militaire straf- en tuchtproces

Het militaire strafproces

De strafzaak tegen een militaire verdachte kan op de volgende manieren worden afgedaan:

  • via een transactie, dat is een boete die u krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau;
  • via een schikking, de Officier van Justitie kan u een straf voorstellen, het gaat dan om een werkstraf of een boete; 
  • via de rechter, u moet voorkomen bij de militaire politierechter of de meervoudige militaire kamer in Arnhem.

De strategie van uw verdediging kan van invloed zijn op de wijze waarop het proces loopt en de zaak wordt afgedaan. En dat kan van groot belang zijn voor uw strafblad en uw aanstelling. 

Het militaire tuchtproces

Een militair kan op twee manieren worden afgerekend op zijn of haar gedrag. In het kader van de rechtspositie zijn er twee mogelijkheden: er kan een ambtsbericht worden opgelegd, of er kan ontslag volgen. Een amtsbericht betekent een aantekening in het dossier, in feite een formele waarschuwing. Die aantekening blijft zes jaar staan.

De commandant kan een militair in voorkomende gevallen een tuchtrechtelijke sanctie opleggen. De tot straffen bevoegde meerdere kan de militair toetsen aan de krijgstucht, ofwel een ‘douw’ geven. Er moet eerst een hoorzitting plaatsvinden. Als u een straf krijgt kunt u in beklag gaan bij het bevoegd gezag en vervolgens in beroep de militaire rechtbank in Arnhem. Wij kunnen u in dit traject bijstaan. In rechtbank-fase voegt de rechtbank een advocaat naar uw keuze toe. Bij tuchtrechtelijke procedures gaat het heel vaak over de formaliteiten, zoals termijnen en bevoegdheden. Als die niet in aanmerking genomen zijn kan een beroep gegrond worden verklaard.

Soorten zaken straffen

Misdrijven: lichte zaken

  • In lichte zaken kan er een transactie (een boete) worden aangeboden om verdere strafvervolging te voorkomen. Let op: ook die boete wordt geregistreerd op uw strafblad. Accepteer de boete dus niet als u onschuldig bent of vindt dat u niet gestraft moet worden. Dat kan u later bij veiligheidscreenings tegengeworpen worden. Neem contact op met uw advocaat voordat u een transactie betaalt. 
  • De Officier van Justitie heeft de mogelijkheid om zelf een straf op te leggen. Over het algemeen gaat het dan om een werkstraf. U kunt bezwaar maken de zaak laten voorkomen bij de rechter. 

Misdrijven: ernstige zaken

In ernstiger zaken wordt de militair gedagvaard bij de militaire politierechter in Arnhem. Ingewikkelde of zeer ernstige zaken worden behandeld door de meervoudige militaire kamer. Drie rechters beoordelen de zaak. Eén van de rechters is een militair.

De rechtbank kan alle straffen opleggen die ook aan een burger opgelegd zouden kunnen worden. Een militair krijgt daartegen geen gevangenisstraf, maar militaire detentie en moet deze ondergaan in het militair penitentiair centrum in Stroe. 

De militair heeft het recht om een advocaat in te schakelen die hem kan verdedigen. Hij doet er verstandig aan om dat te doen. De advocaat kan in alle fasen van het proces samen met de verdachte militair de strategie bepalen. Hij heeft het recht om bij het verhoor aanwezig te zijn. De advocaat adviseert de militair of hij een transactie of een aanbod voor een werkstraf moet adviseren. Hij weet ook wat de consequenties zijn van een veroordeling voor de aanstelling en rechtspositie van de militair. 

Heeft u vragen over het militair straf- of tuchtproces? Laat het ons weten: