Ga direct naar de inhoud.

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: de Minister van Defensie maakte verboden onderscheid op grond van leeftijd bij beëindiging van het wachtgeld in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

De op 1 oktober 2015 in werk getreden ‘Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving’ als gevolg van ophoging van de AOW-leeftijd heft weliswaar gedeeltelijk het AOW-gat op, maar het naar voren halen door de militair van zijn pensioen, leidt nog steeds tot een inkomensterugval.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:6535

Lees ook