Het militair strafrecht

Het kan uiteraard gebeuren dat u als militair in aanraking komt met het strafrecht. Dat kan gaan om een verdenking van een strafbaar feit uit het ‘gewone’ Wetboek van Strafrecht. Denk bijvoorbeeld aan het rijden onder invloed, mishandeling, uitgaansgeweld en drugsfeiten.

Voor militairen geldt daarnaast ook het Wetboek van Militair Strafrecht. Daarin staan een aantal overtredingen en misdrijven opgesomd, die specifiek van toepassing zijn op militairen. Denk bijvoorbeeld aan ‘schending van het dienstvoorschrift’, ‘dienstweigering’, ‘ongeoorloofde afwezigheid’, maar ook aan het ‘gebruiken van drugs’.

Met andere woorden: een militair kan een ‘gewoon’ of een militair strafbaar feiten plegen.

Wat gebeurt er nou als u in aanraking komt met het militair strafrecht?

In dat geval zal de KMar starten met een opsporingsonderzoek. De KMar kan bijvoorbeeld starten met een onderzoek naar aanleiding van een aangifte van iemand die stelt dat u een strafbaar feit hebt gepleegd. Ook kan het zijn Defensie aangifte tegen u doet van een strafbaar feit. Vervolgens zal de KMar gaan onderzoeken wat er is gebeurd.

Het belangrijkste onderdeel van dit onderzoek van de KMar is het verdachtenverhoor. Tijdens dit verhoor zal de KMar met u in gesprek gaan en vragen aan u stellen over de verdenking, maar ook over uw persoonlijke omstandigheden. Dit verhoor biedt voor de militair de mogelijkheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen.

Het is van groot belang dat dit verhoor goed wordt voorbereid en u advies krijgt van een advocaat. Daarnaast heeft u ook het recht om een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Ook dat is erg belangrijk. Als verdachte heeft u namelijk het recht om tussentijds met uw advocaat te overleggen. Daarnaast kan een advocaat in de gaten houden of de regels juist worden toegepast en of uw verklaring juist op papier is gezet.

Na het opsporingsonderzoek zal een officier van justitie besluiten wat er met uw zaak gaat gebeuren. De officier van justitie kan de zaak op een aantal manieren afdoen:

  • De officier van justitie kan de zaak seponeren, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is of omdat Defensie zelf al heeft besloten om een disciplinaire maatregel aan u op te leggen;
  • De officier kan ook besluiten om de zaak af te doen met een strafbeschikking. In dat geval doet de officier van justitie zelf de zaak af, zonder tussenkomst van een rechter. Een strafbeschikking bestaat meestal uit een geldboete of een taakstraf. Het kan zijn dat u hiervoor wordt uitgenodigd voor een gesprek met de officier van justitie bij het openbaar ministerie in Arnhem.
  • De officier van justitie kan ook besluiten om u te dagvaarden voor de militaire rechtbank. In dat geval zal u moeten verschijnen voor de militaire strafkamer in Arnhem. De militaire rechtbank zal in dat geval moeten oordelen of er voldoende bewijs is en zo ja, welke straf passend is.

Gespecialiseerde advocaat op het gebied van militair strafrecht

Het is alle gevallen raadzaam om advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat op het gebied van militair strafrecht. Een beslissing in een strafzaak kan namelijk voor een militair enorme gevolgen hebben. Zo kan het in de eerste plaats reden zijn voor Defensie om een rechtspositionele maatregel op te leggen, met in het ergste geval een ontslag wegens wangedrag als gevolg. Defensie kan ook besluiten om u gedurende het strafrechtelijk onderzoek te schorsen, in afwachting van de uitkomst van de strafzaak. Daarnaast kan een strafrechtelijke veroordeling ook reden zijn voor het ministerie van defensie om uw VGB (verklaring geen bezwaar) in trekken of te weigeren, dat kan vanzelfsprekend ook weer gevolgen hebben voor uw baan bij Defensie.

Met andere woorden: een strafzaak kan enorme gevolgen hebben. Het is dan ook heel belangrijk dat u advies inwint bij een specialist op het gebied van militair strafrecht.

Delissen Martens behoort sinds 1994 tot een kleine groep van advocaten met ruime ervaring in het militair recht. Ons team zet zich in voor militairen, op alle militaire rechtsgebieden, dus ook als het gaat om militair strafrecht.

Mocht u in aanraking komen met het militair strafrecht, kunt u bij één van onze advocaten terecht voor een vrijblijvend advies. Het intakegesprek is altijd gratis. Tijdens dit gesprek horen wij uw verhaal aan, schetsen wij een beeld van wat u kunt verwachten en geven wij advies over het verdere verloop. Uiteraard schetsen wij daar ook een duidelijk beeld van de kosten voor de rechtsbijstand en kunnen wij beoordelen of u eventueel in aanmerking komt voor een toevoeging.

Strafbeschikking ontvangen? Vraag een gratis advies bij strafbeschikking!

Neem contact op