Ga direct naar de inhoud.

Militaire Advocaten

Ontwikkelingen MIP en de rekenrente

De wijze van afwikkeling van schadevergoeding voor veteranen is in beweging en helaas geen rustig bezit. Elk jaar zijn er ontwikkelingen die de berekening van schadevergoedingen beïnvloeden. Soms zijn deze ontwikkelingen in het voordeel van de veteraan, soms in het nadeel. Het is een dynamisch proces. In dit blog bespreek ik de actuele ontwikkelingen. Die gaan over de verrekening van het MIP en de renterente.

 

 

Lees meer

Tegemoetkoming (oud-)werknemers die beroepsziekte hebben opgelopen door werken met gevaarlijke stoffen

Vanaf 1 januari 2023 gaat er een nieuwe tegemoetkomingregeling in, de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De tegemoetkomingsregeling is voor (ex-)werkenden die ziek zijn geworden doordat zij met gevaarlijke stoffen werken of hebben gewerkt.

Lees meer

Rijden onder invloed

Op grond van artikel 39 van het Algemeen militair ambtenarenreglement kan aan de militair ontslag worden verleend wegens wangedrag. Wangedrag is een breed begrip. In de rechtspraak wordt vaak de vergelijking gemaakt met het plichtverzuim uit het ambtenarenrecht: het zich niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt. Belangrijk is dat niet alleen gedragingen binnen de dienst als wangedrag kunnen worden aangemerkt. Gedrag in de privétijd dat schadelijk kan zijn voor de militaire dienstvervulling of niet in overeenstemming is met het aanzien van het militaire ambt kan ook tot wangedrag en daarmee ontslag leiden. Bij bijvoorbeeld diefstal van rijkseigendommen in de privé tijd is het belang van de krijgsmacht bij strafrechtelijke handhaving duidelijk. Bij het in de vrije rijd rijden in de eigen auto onder invloed van alcohol is dat belang misschien wat minder voor de hand liggend. Wel zou je kunnen zeggen dat Defensie geen opsporingsambtenaren met een strafblad wil, dus ook geen marechaussee.

Lees meer

Chroom 6

In 2014 heeft Defensie de opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gegeven om de blootstelling aan chroom-6 houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) te onderzoeken. In dit onderzoek heeft het RIVM ook onderzocht wat het effect van chroom-6 houdende verf en CARC op de gezondheid van de (oud-)medewerkers is. De aanleiding van dit onderzoek waren de meerdere signalen van (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden nadat ze met chroomverf en/of CARC hadden gewerkt.

 

Lees meer

Is spreken zilver en zwijgen goud?

De krijgsmacht moet onder alle omstandigheden inzetbaar zijn. Vanwege deze taakstelling is Defensie een bijzondere werkgever en de militair geen gewone werknemer. Aan de militair worden verplichtingen opgelegd en eisen gesteld die afwijken van de regels geldend voor andere ambtenaren. Zo kan van een militair worden gevraagd het uiterlijk aan te passen aan de werkzaamheden en onder uiteenlopende (levensgevaarlijke) omstandigheden te werken in gebieden over de hele wereld.

Lees meer