Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Dienverplichting van een militair

Onze specialist militair ambtenarenrecht Janina Hamann, vertelt over een recente zaak waarbij een werkaanbod van haar cliënt in het geding kwam door zijn militaire dienverplichting.

Lees meer: Dienverplichting van een militair

Schadevergoeding Veteranen

U heeft tijdens een uitzending letsel opgelopen met dienstverband. Het kan gaan om PTSS-klachten of lichamelijke klachten. Er is een percentage invaliditeit vastgesteld en er is sprake van een medische eindsituatie. In dat geval heeft u mogelijk recht op vergoeding van uw schade.

Schadevergoedingen voor veteranen - de stand van zaken

Het heeft lang geduurd, maar in 2014 is het ministerie van Defensie dan eindelijk begonnen met het afwikkelen van de zaken voor veteranen met letselschade. We zijn nu ruim drie jaar verder. De eerste zaken zijn afgewikkeld. In deze bijdrage in ACOM Journaal wordt beschreven hoe de afwikkeling verloopt.

Artikel Bas Martens, ACOM journaal 12 novmeber 2017

Lees meer: Schadevergoedingen voor veteranen - de stand van zaken

Reactie Militaire Balie op evaluatie Veteranenbeleid

Reactie van de Militaire Balie (de vereniging van advocaten in militaire zaken, www.militairebalie.nl) op de evaluatie Veteranenbeleid, in het bijzonder het PTSS-protocol.

20 februari 2017

Lees meer: Reactie Militaire Balie op evaluatie Veteranenbeleid

Verslag informatiebijeenkomst over PX-10 28 januari 2016

Naar aanleiding van nader onderzoek op het eerdere onderzoek van RIVM concludeert het Ministerie van Defensie dat de kans op gezondheidseffecten als gevolg van blootstelling aan PX-10 zeer gering is.

Lees meer: Verslag informatiebijeenkomst over PX-10 28 januari 2016

Minister van Defensie aansprakelijk voor schade Libanon-veteraan PTSS

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 14 december 2015 wordt de Minister van Defensie aansprakelijk gehouden voor de schade van een Libanon-veteraan met PTSS. Het Ministerie van Defensie heeft onvoldoende voorlichting gegeven over mogelijke psychische klachten. Ook is er niet tijdig hulp geboden.

Lees meer: Minister van Defensie aansprakelijk voor schade Libanon-veteraan PTSS

Leeftijdsdiscriminatie

Leeftijdsdiscriminatie: de Minister van Defensie maakte verboden onderscheid op grond van leeftijd bij beëindiging van het wachtgeld in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Lees meer: Leeftijdsdiscriminatie

Tussenbeslissing in beklagzaak ‘Srebrenica’

De militaire beklagkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 december 2014 via een tussenbeslissing het onderzoek in de beklagzaak ‘Srebrenica’ heropend. 

Lees meer: Tussenbeslissing in beklagzaak ‘Srebrenica’