Chroom 6

In 2014 heeft Defensie de opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gegeven om de blootstelling aan chroom-6 houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) te onderzoeken. In dit onderzoek heeft het RIVM ook onderzocht wat het effect van chroom-6 houdende verf en CARC op de gezondheid van de (oud-)medewerkers is. De aanleiding van dit onderzoek waren de meerdere signalen van (oud-)medewerkers die ziek zijn geworden nadat ze met chroomverf en/of CARC hadden gewerkt.

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM het laatste deelonderzoek chroom-6 afgerond. Het laatste deelonderzoek zag op álle Defensielocaties die in de periode van 1970 tot 2015 met chroom-6 hebben gewerkt. Het RIVM heeft geconcludeerd dat medewerkers op alle Defensielocaties niet (altijd voldoende) beschermd waren tegen blootstelling aan chroom houdende verf. Defensie heeft daarmee niet altijd aan haar plicht voldaan om te zorgen voor een veilige werkplek voor haar werknemers. Anders gezegd, Defensie is tekortgeschoten in haar zorgplicht als werkgever.

Naar aanleiding van het laatste deelonderzoek chroom-6 heeft Defensie de voormalige Uitkeringsregeling uitgebreid. Eerder vielen alleen (oud-)medewerkers van POMS-sites en hun nabestaanden onder deze regeling. Momenteel vallen de (oud-)medewerkers van alle Defensielocaties en hun nabestaanden onder de Uitkeringsregeling. Vanwege deze uitbreiding is de Coulanceregeling ingetrokken.

Uitkeringsregeling Chroom-6

Of u een beroep op de Uitkeringsregeling kunt doen en wat de hoogte van de uitkering is, hangt van het volgende af:

 • De (duur van de) functie en/of verrichte werkzaamheden:
 • De duur van de blootstelling aan chroom-6 tijdens de werkzaamheden;
 • De aandoening.

Aandoeningen

In 2017 heeft het RIVM een overzicht gemaakt van aandoeningen die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt. Het gaat om de volgende aandoeningen:

 • Kanker
  • Longkanker
  • Neus- en neusbijholtekanker
  • Maagkanker
  • Strottenhoofdkanker
 • Luchtwegallergieen
  • Chroom-6 gerelateerde astma
  • Chroom-6 gerelateerde rhinitis (neusslijmvliesontsteking)
 • Chronische longziekten
  • COPD (*de diagnose moet uiterlijk binnen 10 jaar na de laatste blootstelling aan chroom-6 bij Defensie zijn gesteld)
  • Longfibrose
  • Niet-allergisch (irritatief) beroepsastma
 • Perforatie van het neustussenschot door chroomzweren
 • Chroom gerelateerd allergisch contacteczeem

Nieuwe medische onderzoeken en een update van de aandoeningenlijst

 De medische wetenschap is volop in ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat er soms ook nieuwe aandoeningen aan de ziektelijst chroom-6 van het RIVM worden toegevoegd. In 2019 is bijvoorbeeld strottenhoofdkanker aan de lijst toegevoegd. Onderzoekers zijn voortdurend bezig om nieuwe aanwijzingen te onderzoeken zodat andere aandoening(en) en/of ziekte(s) op de ziektelijst van het RIVM kunnen worden geplaatst.

Momenteel worden meta-analyses uitgevoerd om een mogelijk verband tussen (beroepsmatige) blootstelling aan chroom-6 en mondholte-, dunne darm-, prostaat-, blaas- en pancreaskanker te onderzoeken. Naar alle waarschijnlijkheid worden de resultaten van deze analyses eind 2023 bekendgemaakt, waarna de aandoeningenlijst eventueel zal worden uitgebreid.

Wij werken met eigen medisch specialisten die de stand van zaken binnen de medische wetenschap kennen. Er zijn gevallen waarbij er naar aanleiding van een medisch advies voor een van onze cliënten nader onderzoek door Defensie plaatsvindt. Ook psychisch letsel kan vallen onder de regeling.

Hoogte uitkering

De Uitkeringsregeling voorziet in vaststaande schadevergoedingsbedragen. De vergoeding voor immateriele schade variert tussen € 5.000,- en € 40.000,-. Naast het immateriele gedeelte, is er in de Uitkeringsregeling ook een gedeelte aan materiele schadevergoeding opgenomen. Deze vergoeding ziet op een bedrag van € 3.850,-. Doordat de Uitkeringsregeling van standaardbedragen uitgaat, kan er nauwelijks maatwerk worden geleverd. Dit kan voor u mogelijk tot gevolg hebben dat de Uitkeringsregeling niet in uw behoefte tot (na)zorg voorziet, doordat u een bepaalde voorziening niet kunt aanvragen of doordat u meer schade heeft.

Restschadeprocedure Defensie

Op het moment dat u een uitkering op basis van de Uitkeringsregeling heeft ontvangen, maar u heeft door dezelfde aandoening meer schade dan de toegekende uitkering, dan kunt u een letselschadeclaim bij Defensie indienen. Dit wordt ook wel een restschadeprocedure genoemd. Tijdens deze procedure kan zowel de materiële als immateriële schade die u heeft geleden naar aanleiding van de blootstelling aan chroom-6, CARC en/of giftige stoffen op Defensie worden verhaald.

Allereerst dient het verband tussen de klacht(en) en/of aandoening(en) en de blootstelling aan chroom-6, CARC en/of giftige stoffen te worden aangetoond. Vervolgens dient het causale verband tussen uw aandoening(en) en/of klacht(en) en de geleden schade te worden onderbouwd. Dit is een lastige en complexe procedure. Wij hebben ruime ervaring met het claimen van letselschade bij Defensie en begeleiden u dan ook graag bij uw restschadezaak.

Kosten?

Alle redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (advocaatkosten) en de kosten voor het opvragen van medische informatie worden in deze restschadeprocedure door Defensie vergoed, als het om schade gaat die voortvloeit uit de aandoening waarvoor u ook een uitkering op basis van de Uitkeringsregeling heeft ontvangen.

Vragen?

Heeft u vragen over de Uitkeringsregeling, over schadevergoeding, of over het claimen van restschade? Neem dan gerust contact op met Carene van Vliet (advocaat/partner Militair Recht) via vanvliet@delissenmartens.nl of +31 88 010 51 95, of met Marouschka den Ouden (jurist Militair Recht) via denouden@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 91.

Terug naar overzicht