Ontwikkelingen MIP en de rekenrente

Bij de afwikkeling van een letselschadezaak wordt met diverse factoren rekening gehouden. Als eerste natuurlijk de specifieke en bijzondere situatie van onze cliënten zelf. Ieder mens is anders, ieder leven is anders, iedere loopbaan is anders en iedere schade is anders. Daarnaast hangt de hoogte van een schadevergoeding af van de looptijd van de schade. Daarbij is de leeftijd van het slachtoffer een belangrijke factor. Bij een schadeberekening wordt altijd een vergelijking gemaakt tussen de situatie mét ongeval en de situatie zónder ongeval. Voor ‘ongeval’ kan ook de dienstverbandaandoening (geestelijk of lichamelijk letsel) worden gelezen.

De afwikkeling van schadevergoeding is onderhevig aan ontwikkelingen. Wet en regelgeving kunnen veranderen. In de afgelopen jaren zijn er diverse veranderingen doorgevoerd op het gebied van belastingdruk, percentage van inflatie, rente op vermogen, indexatie, CAO’s etc.. Begrijpelijkerwijs hebben veteranen daarover vragen. Wij merken ook dat er soms discussies ontstaan over deze ontwikkelingen.

Eerder verscheen al een blog over belangrijke ontwikkelingen voor veteranen over het militair invaliditeitspensioen.

Wat is het MIP en BIV ook al weer?

Veteranen die letsel hebben opgelopen kunnen aanspraak maken op het militair invaliditeitspensioen (afgekort het MIP). Dat is een eerste rechtspositionele tegemoetkoming voor veteranen die letsel hebben opgelopen door bijzondere omstandigheden tijdens de uitoefening van de militaire dienst (tijdens een uitzending of crisisbeheersingsoperatie). Na de aanvraag van een MIP wordt de veteraan gekeurd door het Bureau Medische Beoordelingen van het ABP. Daar vindt onderzoek plaats naar de vraag of dienstverband kan worden aangenomen. Met dienstverband wordt bedoeld een verband tussen het letsel (bijvoorbeeld PTSS) en hetgeen de veteraan tijdens een uitzending heeft meegemaakt. Het BMB onderzoekt of de veteraan daardoor invalide is geraakt en stelt percentage vast. De hoogte van het MIP wordt vervolgens door het ABP vastgesteld. Daarnaast kan een veteraan – indien aan de vereisten wordt voldaan – in aanmerking komen voor de bijzondere invaliditeitsverhoging. Dat is een vergoeding van het smartengeld die maandelijks en levenslang door het ABP wordt uitgekeerd. Smartengeld/immateriele schade is de vergoeding die men krijgt voor de opgelopen pijn en leed. Met andere woorden; emotionele schade.

Recente ontwikkelingen

Vragen?

Mocht u vragen hebben op één van deze thema’s, aarzel niet om mij te bellen, ik beantwoord uw vragen graag.

Neem contact op

Terug naar overzicht